مدیران گروه به تفکیک رشته

بخش علمی(گروه)

کد رشته

نام رشته

نام رابط رشته

نام مدیر گروه در استان همدان

 

 

شیمی

111470

شیمی آلی

آقای دکتر عباس امینی منش

آقای دکتر عباس امینی منش

111460

شیمی تجزیه

آقای دکتر عباس امینی منش

آقای دکتر عباس امینی منش

111480

شیمی فیزیک

آقای دکتر عباس امینی منش

آقای دکتر عباس امینی منش

111490

شیمی معدنی

آقای دکتر عباس امینی منش

آقای دکتر عباس امینی منش

فیزیک

111332

فیزیک زمینه حالت جامد

آقای دکتر احمدحسین محمد ظاهری

آقای دکتر عباس امینی منش

 

الهیات و علوم انسانی

121910

الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی

آقای دکتر احمدحسین فلاحی

آقای دکتر احمدحسین فلاحی

122030

فلسفه و کلام اسلامی-گرایش فلسفه اسلامی

آقای دکتر احمدحسین فلاحی

آقای دکتر احمدحسین فلاحی

علوم اجتماعی

122913

تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

آقای دکتر علیرضا علی صوفی

آقای دکتر رضا سلیمانی

ادبیات و زبان های خارجه

121340

زبان وادبیات فارسی

آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

آقای دکتر کاظم ناصر خانلو

مدیریت

121847

MBA

آقای دکتر مرتضی مرادی

آقای دکتر مرتضی مرادی

 

علوم تربیتی/ روانشناسی

121161

علوم تربیتی-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

آقای دکتر یداله خرم آبادی

آقای دکتر یداله خرم آبادی

121718

روانشناسی تربیتی

آقای دکتر نصراله عرفانی

آقای دکتر یداله خرم آبادی

 

زیست شناسی

111250

زیست شناسی( علوم گیاهی)

خانم دکتر زهرا بقایی فر

آقای دکتر عباس امینی منش

111246

زیست شناسی علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی

خانم دکتر زهرا بقایی فر

آقای دکتر عباس امینی منش

زمین شناسی

111641

زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

آقای دکتر امیر اثنی عشری

آقای دکتر عباس امینی منش

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما