مسئول کتابخانه

 

نام:

سودابه

نام خانوادگی:

اسدزاده

سمت:

کارشناس امور کتابخانه

تحصیلات:

کارشناسی ارشد کتابداری

شماره تماس:

داخلی  144

ایمیل:

-