تماس با ما


ارتباط  با دانشگاه

آدرس دانشگاه:

همدان، بلوار بسیج، سه راهی شهرک فرهنگیان، جنب بوستان نماز

کد پستی:

6519949854

شماره تلفن های گویا:

0813-2546841-3

شماره دورنگار:

0813-2546840

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن مستقیم داخلی
1 دکتر اکبر شاملو ریاست مرکز 8132546720
2 دکتر  علیرضا میدانچی معاونت مرکز 8132546720
3 داود  جعفری اختریان دفتر ریاست 8132546720
4 مرتضی بیات مدیر آموزش 8132542373
5 مجتبی بهرامی اسعد مدیر اداری 8132542371
6 هاشم بانویی مدیر مالی 8132547923
7 مرتضی نظری جلال دبیرخانه
8 سودابه اسدزاده کتابخانه
9 مجید افخم کیا امور نمرات 8132543511
10 علی نامجویان امور نمرات 8132543511
11 مرضیه الوندی تحصیلات تکمیلی 8132546810
12 سمیرا قیاسی تحصیلات تکمیلی 8132546810
13 لیلا کاتبی تحصیلات تکمیلی 8132546810
14 واحد بحیرایی صندوق رفاه 8132547892
15 نادر توتونچیان بایگانی 204
16 محمد رضا آقایی شاهد وایثارگر 204
17 حبیب حضرتی بایگانی 204
18  مهندس علیرضا حمیدی مسئول  پورتال وکارشناس IT 8132547959
19 شهرام حیدری کارپردازی
20 احسان خدابخشی پذیرش وثبت نام 8132546812
21 علی اصغر طالع فاضل پذیزش وثبت نام 8132546812
22 مهری دالوند آزمایشکاه
23 مریم دلاوری فارغ التحصیلان 8132542555
24 سکینه رحمانی اداری 8132542371
25 علیرضا سراقی کاربر ارشد 8132546811
26 سهراب سوری پژوهشی 8132546729
27  مهندس علیرضا صالحی مدیر فناوری اطلاعات 8132547959
28 رامین طالبی قانع فارغ التحصیلان 8132542555
29 معصومه قربانی فارغ التحصیلان 8132542555
30 مهری دالوند فارغ التحصیلان 8132542555
31  مهندس مسعود مهدوی پارسا مسئول سایتهای کامپیوتر 8132547959
32 منیره کاظمی صیام ونبی اله کاظم پور برنامه ریزی آموزشی و امور کلاسها 8132543512-8132547944
33 سعید کرمی مسئول فرهنگی 8132547892
34 امین اله لطفی مالی دانشجویی 8132547942
35 مولود نجومی دلشاد دانشجویی 8132546722
36 مسلم قاسمی امین اموال