زمانبندی امتحانات میان ترم نیمسال اول 95-94

اعلام برنامه زمانبندی امتحانات میان ترم خانم کاظمی تاریخ بهنگام سازی: 02/02/96 ذخیره (راست کلیک گزینه Save as Target)
اعلام برنامه زمانبندی امتحانات میان ترم آقای نامجو تاریخ بهنگام سازی: 24/02/96 ذخیره (راست کلیک گزینه Save as Target)