مسئول امور فرهنگی


 

نام:

سعید

نام خانوادگی:

کرمی

سمت:

کارشناس امور فرهنگی

تحصیلات:

کارشناس رشته کشاورزی  

شماره تماس:

08132546841 داخلی 154

ایمیل: