کارشناسان فارغ التحصیلان

 

نام:

مهری

نام خانوادگی:

دالوند

سمت:

کارشناس فارغ التحصیلان

رشته های مرتبط:

کارشناس امور دانش آموختگان در رشته های زبان و ادبیات فارسی، شیمی، مدیریت دولتی،

جهانگردی، مدیریت صنعتی، بازرگانی، مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی، فناوری اطلاعات، زمین

شناسی، علوم اقتصادی،فیزیک، مترجمی زبان، ارشد شیمی، ارشد
MBA

شماره تماس:

داخلی  142

ایمیل:

-

 

 

نام:

معصومه

نام خانوادگی:

قربانی

سمت:

کارشناس فارغ التحصیلان

رشته های مرتبط:

کارشناس امور دانش آموختگان در رشته های مهندسی صنایع،  مهندسی کامپیوتر، ریاضی

محض و کاربردی، علوم سیاسی، تاریخ، حسابداری، علوم تربیتی (کلیه گرایشها)، روانشناسی،

مهندسی معماری، آمار

شماره تماس:

داخلی  142

ایمیل:

-

 

 

نام:

رامین

نام خانوادگی:

طالبی قانع

سمت:

کارشناس فارغ التحصیلان

رشته های مرتبط:

کارشناس فارغ التحصیلان در رشته های الهیات،حقوق، کشاورزی، تربیت بدنی، زیست، علوم

اجتماعی، ارشد علوم تربیتی

شماره تماس:

داخلی  142

ایمیل:

-