کارشناسان امتحانات

 

 

نام:

علی

نام خانوادگی:

نامجویان

سمت:

کارشناس امور نمرات

تحصیلات:

-

شماره تماس:

08132543511، داخلی  180

ایمیل:

-

 

 

نام:

مجید

نام خانوادگی:

افخم کیا

سمت:

کارشناس امور نمرات

تحصیلات:

-

شماره تماس:

08132543511، داخلی  180

ایمیل:

-