همکاران امور رایانه

 

نام:

مسعود

نام خانوادگی:

مهدوی

سمت:

مسئول سایت ها،

تحصیلات:

کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار

شماره تماس:

2547959-0813

ایمیل:

-نام:

علیرضا

نام خانوادگی:

حمیدی

سمت:

مسئول پشتیبانی

تحصیلات:

کارشناس ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار

شماره تماس:

-

 2547959-0813

ایمیل:

-