انجمن های علمی مرکز همدان

قابل توجه  کلیه دانشجویان پیام نور مرکز همدان


انجمن های علمی دانشگاه جهت ارتقاء علمی و فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در همه رشته ها عضو فعال می پذیرد. دانشجویان جهت

ثبت نام با همراه داشتن کارت دانشجویی و کپی آن به امور فرهنگی مراجعه نمایند.ردیف

نام خانوادگی

نام انجمن

1

مهسا رحیمی

دبیر انجمن معماری

2

خانم بداغی

دبیر انجمن تاریخ

3

خانم سراجیان

دبیر انجمن  مدیریت پروژه

4

پوریا سیفی

دبیر انجمن  مدیریت بازرگانی

5

خانم خادمی

دبیر انجمن  علوم تربیتی

6

احمدرضا پورخسروی

دبیر انجمن کامپیوتر

7

خانم توسی

دبیر انجمن مدیریت اجرایی

8

خانم مرشدی

دبیر انجمن حقوق

9

مهدی حسینی

دبیر انجمن صنایع

10

محمد بیگدلی

دبیر انجمن شیمی

11

راحله  ترکمان

دبیر علوم اجتماعی

12

خانم اسکندری

دبیر انجمن ادبیات

13

رضا غلامی

دبیر انجمن  مدیریت دولتی

14

میثم خوانساری

دبیر انجمن شهرسازی

15

مجیر خضریان

دبیر انجمن زبان خارجه

16

سید علیرضا حجازی

دبیر انجمن IT

17

ابراهیم صفری

دبیر انجمن روانشناسی

18

زهرا  اویسی

دبیر انجمن کشاورزی

19

محمد اسدبیگی

دبیر انجمن مهندسی نفت

20

خانم محمدی پسند

دبیر انجمن حسابداری

21

راضیه مرادی

دبیر انجمن فیزیک

22

جواد کتابی

دبیر انجمن عمران

23

احسان حسینی

دبیر انجمن مهندسی برق

24

داریوش غلامی

دبیر انجمن مهندسی مکانیک

25

محمدرضا تائب

دبیر انجمن  صنایع غذایی

26

فرشته مرتضایی

دبیر انجمن تربیت بدنی

27

محدثه وندایی

دبیر انجمن جهانگردی

28

رضا صفری

دبیر انجمن تربیت بدنی

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما