رشته های تحصیلی


لیست رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

بخش فنی مهندسی

بخش هنر و معماری

بخش علوم کشاورزی

بخش الهیات و علوم اسلامی

بخش علوم پایه

علوم تربیتی و روانشناسی

بخش ادبیات و زبان های خارجه

بخش علوم اجتماعی

بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مهندسی برق

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

حقوق

ریاضی

علوم تربیتی

زبان و ادبیات فارسی

علوم اجتماعی

حسابداری

مهندسی عمران

مهندسی شهرسازی

مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

فلسفه و کلام اسلامی

آمار

روانشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

علوم سیاسی

مدیریت

مهندسی نفت

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

ادیان و عرفان

شیمی

مشاوره و راهنمایی

آموزش زبان انگلیسی

تاریخ

اقتصاد

مهندسی کامپیوتر

 

مهندسی علوم دامی

تاریخ و تمدن فرهنگ اسلامی

زمین شناسی

تربیت بدنی

 

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات

 

مهندسی ماشین های کشاورزی

علوم قرآن حدیث

زیست شناسی

آموزش حرفه و فن

 

 

 

مهندسی صنایع

 

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فیزیک

 

 

 

 

مهندسی اجرایی

 

مهندسی آب و خاک

آموزش دینی عربی

علوم کامپیوتر

 

 

 

 

مهندسی پروژه

 

مهندسی صنایع طبیعی- محیط زیست

تربیت معلم قرآن کریم

آموزش

علوم تجربی

 

 

 

 

 

 

مهندسی تولیدات دامی

 

 

 

 

 

 لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز همدان

بخش علوم پایه

بخش الهیات و علوم اسلامی

علوم تربیتی و روانشناسی

بخش علوم اجتماعی

بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری

زیست شناسی

الهیات و معارف اسلامی

علوم تربیتی

تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

مدیریت MBA

زیست شناسیعلوم گیاهی

فلسفه و کلام اسلامی

 

 

 

شیمی آلی

 

 

 

 

شیمی تجزیه

 

 

 

 

شیمی فیزیک

 

 

 

 

شیمی معدنی

 

 

 

 

زمین شناسی

 

 

 

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما