نشانی و شماره تلفن های مورد نیاز

ردیف

واحد

شماره تلفن

ردیف

واحد

شماره تلفن

1

دفتر ریاست

32546720 - 081

16

مدیر تحصیلات تکمیلی

32542400 - 081

2

دفتر ریاست -  فاکس

32546800 - 081

17

مدیر گروه شیمی

داخلی  169

3

دفترمدیر آموزش و فاکس

32542373 - 081

18

مدیر گروه زیست شناسی

داخلی  121

4

فارغ التحصیلان

32542555 - 081

19

مدیر گروه ادبیات فارسی

داخلی  139

5

امور کلاسها آقای نامجویان

32543512 - 081

20

مدیر گروه الهیات و فلسفه

داخلی  155

6

امور کلاسها آقای سراقی

32546822 - 081

21

مدیر گروه علوم تربیتی

داخلی  172

7

امور کلاسها آقای کرمی

32547944  - 081

22

مدیر گروه مدیریت

-

8

تحصیلات تکمیلی

32546810 - 081

23

مدیر گروه زمین شناسی

-

9

امور مالی

32547942 - 081

24

مدیر گروه فیزیک

-

10

صندوق رفاه دانشجویی

32547892 - 081

25

مدیر گروه تاریخ

-

11

دبیرخانه مرکز همدان

داخلی  177

26

دبیرخانه استان

داخلی 147            

12

بایگانی

داخلی  146

27

حراست استان

32546845 - 081

13

کتابخانه

داخلی  135

28

کارآفرینی استان

32546671 - 081

14

ستاد شاهد

داخلی  171

29

امور فرهنگی استان

32546672 - 081

15

قطب الکترونیکی رشته MBA-آقای کریمی

32546727 - 081

30

تلفن خانه (اپراتور)

6  تا   32546721- 081

نشانی دانشگاه : همدان- میدان عاشورا- بلوار بسیج- ابتدای شهرک فرهنگیان جنب بوستان نماز دانشگاه پیام نور مرکز همدان- کد پستی 9951-65199

1

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما