1396/11/24 سه‌شنبه دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مرکز همدان( آزمون فراگیر نوبت هجدهم)

اطلاعیه ثبت نام فراگیر ارشد  نوبت هجدهم ورودی نیمسال 97-96

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر