1397/9/13 سه‌شنبه
     
نام: سعید  
نام خانوادگی: کرمی
سمت: مدیر امور فرهنگی
تحصیلات: کارشناسی تاریخ
سوابق اجرایی: -
شماره تماس: 081-32547892
آدرس ایمیل: