1397/9/15 پنجشنبه
 

نام: داود
نام خانوادگی: جعفری اختریان
سمت: مدیر آزمایشگاه‌های دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیک
ایمیل:  jafari.akhtarian@gmail.com
برای مشاهده رزومه کلیلک کنید