اطلاعیه ها
1403/2/31 دوشنبه
تغییرات تاريخ امتحانات نيمسال جاري
با عرض تسليت به مناسبت شهادت ناباورانه رياست محترم جمهوری و هيات همراه

.

تاريخ امتحانات نيمسال جاري به شرح زير تغيير يافت:
تاريخ 1403/03/01   به  1403/03/29 منتقل شد.
تاريخ 1403/03/02 به 1403/03/30 منتقل شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر