امتحانات پایان ترم
1401/3/10 سه‌شنبه
شماره صندلی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
دریافت شماره صندلی امتحانات نیمسال دوم 1401-1400  طبق ساعت و تاریخ امتحانی

.


جهت دریافت شماره صندلی  نیمسال دوم 1401-1400 طبق ساعت و تاریخ امتحانی کلیک نمایید

 
روز تاریخ ساعت 8  ساعت 10.30 ساعت13/30
پنجشنبه 1401/04/02 شماره صندلی شماره صندلی شماره صندلی
جمعه 1401/04/03
شنبه 1401/04/04 شماره صندلی شماره صندلی شماره صندلی
یکشنبه 1401/04/05 شماره صندلی شماره صندلی شماره صندلی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر