امتحانات پایان ترم
1400/9/17 چهارشنبه
✅ارزشیابی دروس در مقطع کارشناسی ارشد:
دستورالعمل ارزشیابی‌ پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

.


✅ارزشیابی دروس در مقطع کارشناسی ارشد:

✳️ارزشیابی‌های کلیه دروس نظری مقطع کارشناسی ارشد در بازه زمانی ابلاغ شده در برنامه امتحانات و منطبق با جدول زمانبندی و تاریخ از قبل تعیین شده، به صورت متمرکز و حضوری توسط مرکز سنجش و آزمون در سامانه آزمون دانشگاه(ساد) برگزار می‌گردد.
تبصره: ارزشیابی کلیه دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد همانند دروس مقطع کارشناسی به صورت غیرمتمرکز و روش انجام آن غیرحضوری است و در سامانه‌ معرفی شده در استان lms و توسط استاد ذیربط انجام خواهد پذیرفت.

✳️مهلت ثبت نمرات اعم از میان ترم، پایان ترم و نیز دروس عملی و درس‌هایی که مطابق مقررات مهلت ثبت نمره بیش از یک نیم‌سال تحصیلی دارند، در هر دو مقطع مطابق زمان‌بندی اعلام شده در تقویم آموزشی است.


🟣 آزمون حفظ جزء سی قرآن کریم برای دانشجویان کارشناسی ارشد بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر