امتحانات پایان ترم
1402/5/7 شنبه
آزمون کتاب باز نیمسال تابستان 1402-1401
دروسی که آزمون آنها به صورت کتاب باز در نیمسال تابستان سال تحصیلی 1402-1401

.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر