1402/6/21 سه‌شنبه
برنامه کلاسی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
 
برنامه های کلاسی  روز  12 مهر  1402 بروز رسانی  گردید 
جهت دریافت برنامه کلاسی  نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402  بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
 

تماس با واحد برنامه ریزی مرکز همدان (امور کلاسها):         رشته های فنی و مهندسی-کارشناسی مدیریت و حسابداری                                                     خانم کاظمی:   32542372 

تماس با واحد برنامه ریزی مرکز همدان (امور کلاسها):        رشته های علوم پایه کارشناسی و ارشد -رشته های روانشناسی-علوم تربیتی و مشاوره       آقای جعفری:   32547944   

تماس با واحد برنامه ریزی مرکز همدان (امور کلاسها):         رشته های حقوق- علوم ورزشی-مترجمی-کارشناسی ارشد علوم انسانی                             خانم کاظمی:   32542372   

 
تماس با واحد IT  مرکز همدان جهت رفع مشکل نرم افزاری سامانه LMS :               آقای حمیدی:081 32546725       مسئول IT: آقای صالحی 32547959-081
 
بخش فنی مهندسی بخش هنر و معماری بخش علوم کشاورزی بخش علوم پایه بخش علوم تربیتی و روانشناسی بخش علوم اجتماعی بخش ادبیات و زبانهای خارجه بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری بخش الهیات و علوم اسلامی
مهندسی برق
حضوری
الکترونیکی
مهندسی معماری
حضوری
الکترونیکی
مهندسی کشاورزی
حضوری
الکترونیکی
ریاضی
حضوری
الکترونیکی
علوم تربیتی
حضوری
الکترونیکی
تاریخ

حضوری

الکترونیکی
زبان ادبیات فارسی
حضوری
الکترونیکی
حسابداری
حضوری
الکترونیکی
حقوق
حضوری
الکترونیکی
مهندسی عمران
حضوری
الکترونیکی
مهندسی شهر سازی

حضوری

الکترونیکی
شیمی کاربردی
حضوری
الکترونیکی
روانشناسی
حضوری
الکترونیکی
جامعه شناسی علوم اجتماعی
حضوری
الکترونیکی
مترجمی زبان انگلیسی
حضوری
الکترونیکی
مدیریت دولتی
حضوری
الکترونیکی
علوم قرآن و حدیث
حضوری
الکترونیکی
مهندسی نفت
حضوری
الکترونیکی
  علوم و صنایع غذایی
حضوری
الکترونیکی
شیمی محض
حضوری
الکترونیکی
مشاوره
حضوری
الکترونیکی
علوم سیاسی
حضوری
الکترونیکی
  مدیریت بازرگانی
حضوری
الکترونیکی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
حضوری

الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات -
حضوری
الکترونیکی
  زمین شناسی
حضوری
الکترونیکی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
حضوری
الکترونیکی
    مدیریت صنعتی
حضوری
الکترونیکی
 
مهندسی صنایع
حضوری
الکترونیکی
    زیست شناسی
حضوری
الکترونیکی
دروس عملی رشته علوم
ورزشی
آقایان
خواهران
    مدیریت جهانگردی
حضوری
الکترونیکی
 
مهندسی مدیریت اجرایی
حضوری
الکترونیکی
    فیزیک
حضوری
الکترونیکی
      اقتصاد
حضوری
الکترونیکی
 
مهندسی مکانیک
حضوری
الکترونیکی
    علوم کامپیوتر
حضوری
الکترونیکی
         گردشگری
  حضوری
الکترونیکی
 
مهندسی مدیریت پروژه
حضوری
الکترونیکی
       تربیت بدنی و ورزش1   برنامه دروس عملي و آزمايشگاهي رشته هاي علوم پايه و فني و مهندسي  مدیریت امور
بانکی
حضوری
الکترونیکی

 
دروس عمومی
حضوری
الکترونیکی
فايلها
روانشناسي 121728.pdf 91.649 KB