تذکر: برای ذخیره برنامه دلخواه کافیست روی رشته موردنظر کلیک نمایید.
برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 بروز رسانی شده در تاریخ 1398/01/24
دانشجوی گرامی با توجه به تغییر آیین نامه فعالیتهای علمی، احتمال کم یا زیاد شدن ساعات برنامه کلاسی اعلام شده وجود  دارد.
برنامه کلاسی رشته های کارشناسی نیمسال دوم 98-97 مرکز همدان
فنی مهندسی هنر و معماری کشاورزی علوم پایه علوم انسانی
مهندسی نرم افزار مهندسی معماری مهندسی صنایع غذایی فیزیک حقوق
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی شهرسازی مهندسی کشاورزی
شیمی محض

شیمی کاربردی

 
علوم سیاسی
مهندسی برق مرمت بناهای تاریخی   زیست شناسی مشاوره
مهندسی عمران     زمین شناسی
الهیات قرآن و حدیث 
1398/01/24

الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

1398/01/24
مهندسی مدیریت پروژه     ادبیات فارسی 
مهندسی اجرایی       حسابداری
1398/01/22
مهندسی نفت       مدیریت دولتی
1398/01/22
مهندسی مکانیک       مدیریت جهانگردی
1398/01/22
مهندسی صنایع       مدیریت صنعتی
1398/01/22
        مدیریت بازرگانی
1398/01/22
        علوم اقتصادی
1398/01/22
        تربیت بدنی و علوم ورزشی
        روانشناسی
        علوم تربیتی
        مترجمی زبان
     برنامه آزمایشگاه فیزیک1 کلیه
1398/01/24رشته‌ها
  علوم اجتماعی
تربیت بدنی و ورزش1 کلیه رشته‌ها     برنامه آزمایشگاه فیزیک1و2کلیه رشته‌ها   برنامه عملی تربیت بدنی
برنامه کلاسی دروس عمومی     تاریخ