کارشناسی
1402/9/8 چهارشنبه
آیین نامه انضباطی امتحانات
مواردی که بر اساس بند ۳۱ آیین نامه انضباطی دانشگاه تخلف محسوب می شود:

.


1- فرستادن شخص دیگری به جای خود.
2- همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه و کف نویسی و تلفن همراه(حتی به صورت خاموش)
3-  رد و بدل کردن پاسخ نامه ها، سوالات چرک نویس و…..
4-  عدم رعایت نظم جلسه آزمون.
5-  توهین به مراقبین.
6-  علامت زدن روی برگه سوالات امتحانی.
7- صحبت کردن با یکدیگر و نگاه کردن به ورقه دیگران.
8-  رد و بل کردن ماشین حساب و لوازم تحریر در جلسه امتحان.
نکته مهم:  بعضی از احکام صادره از سوی کمیته انضباطی درخصوص تخلفات امتحانی عبارتند از:
الف-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال
ب-دادن نمره 25% 
ج- تذکر کتبی با درج در پرونده و…..
.
  • مقررات امتحانات
1-  دانشجویان ملزم هستند 45 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضورداشته و در صندلی های تعیین شده مستقر شوند.
2-  امتحانات راس ساعت مقرر شروع و پس از آن هیچکس حق ورود به جلسه امتحان را نخواهد داشت.
3- همراه داشتن کارت شرکت در آزمون وکارت دانشجویی تمدید شده درکلیه امتحانات الزامی است.
4- همراه داشتن خودکار آبی، مداد، مدادتراش، پاک کن، و ماشین حساب در امتحانات ضروری است.
5-  دانشجو موظف است کادر مشخصات دانشجویی پاسخنامه خود را با خودکار امضا نماید.
تذکر:یادآوری می‌شود دانشجویان از پر کردن دایره های چهار گوش پاسخ نامه و مخدوش کردن بارکد خودداری نمایند.
6-  تکمیل کد سری سوال با توجه به توضیحات مندرج برروی صفحه اول سوالات (درصورت وجود) توسط دانشجو الزامی است.
7-  دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان آرامش و سکوت جلسه را رعایت نمایند.
8-  ضروری است دانشجویان پس از پایان امتحان برگه سوال امتحانی را تحویل دهند.
9-  نمونه سوال هردرس،کلیدمربوطه و پاسخ نامه تستی هر دانشجو پس ازپایان امتحانات از طریق سایت گلستان برای دانشجویان قابل دسترسی خواهد بود.
10-  درصورتیکه دانشجویان نسبت به نحوه طراحی سوال و کلید آن اعتراض داشته باشند می‌توانند از دو روز پس از برگزاری ازمون درس تا حداکثر 5 روز پس از برگزاری آزمون نسبت به تکمیل فرم اعتراض خود در سیستم جامع گلستان اقدام نمایند.
11-  همراه داشتن کتاب،کیف، جزوه، پول نقد وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش )درجلسه امتحان ممنوع میباشد. ضمناً دانشگاه در قبال گم شدن موارد ذکر شده هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت.
12-  دانشجویان موظفند پس از ترک جلسه، از تجمع در پشت درب سالن امتحانات جدا پرهیز نمایند تا خللی در برگزاری آزمون ایجاد نگردد.
ورود به جلسات امتحان فقط با کارت دانشجویی تمدید شده وکارت شرکت درآزمون امکان  پذیر می‌باشد. ضمنا اخذ کارت شرکت درآزمون، مستلزم ورود به سایت گلستان و پرینت از گزارش 428 می‌باشد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر