کلاس‌های مجازی
1402/6/21 سه‌شنبه
برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد
برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه پیام نور مرکزهمدان

.جهت دریافت برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه پیام نور مرکزهمدان کلیک نماییدب) مقطع کارشناسی ارشد
کلاسهای درسی مقطع کارشناسی ارشد اعلام شده به صورت الکترونیکی  تشکیل خواهند شد . 
الف) یادآور میگردد با توجه به ادامه انتخاب واحد دانشجویان در صورتی که درسی دارای دانشجو گردد برنامه کلاسی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر