برنامه های کلاسی
1400/8/19 چهارشنبه
مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری سال 1400
مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری(تشکیل پرونده) پذیرفته شدگان کارشناسـی ارشـد مرکز همــدان

.


ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مرکز همدان
(آزمون سراسری) ،  ورودی نیمسال اول1400

تاریخ مراجعه و ثبت نام حضوری در مرکز همدان بر اساس رشته تحصیلی:  
رشته قبولی ساعت مراجعه تاریخ مراجعه حضوری
 مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
زبان و ادبیات فارسی ( کلیه گرایشها)
30/8 صبح الی12 ظهر 22/8/1400 شنبه
روانشناسی تربیتی
روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
جامعه شناسی 
30/8 صبح الی12 ظهر 23/8/1400 یکشنبه
مدیریت کسب و کار (کلیه گرایشها)
شیمی کلیه گرایشها
تاریخ ایران اسلامی
30/8 صبح الی12 ظهر 24/8/1400 دوشنبه
علوم تربیتی(تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
آموزش و بهسازی منابع انسانی
30/8 صبح الی12 ظهر 25/8/1400 سه شنبه
علوم تربیتی(تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
آموزش و بهسازی منابع انسانی
30/8 صبح الی12 ظهر 26/8/1400 جهار شنبه
  

مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کارشناسـی ارشـد مرکز همــدان
ردیف مدارک مورد نیاز
1 اصل مدرک کارشناسی  و 3 برگ تصویر آن.  (با قید معدل کل و تاریخ فراغت از تحصیل) یا گواهی پایان تحصیلات دانشجویان سال آخر با قید معدل کل و تاریخ فراغت از تحصیل
2 اصل مدرک کاردانی  و 3 برگ تصویر آن.  با قید معدل کل و تاریخ فراغت از تحصیل .(جهت افرادی که دارای کارشناسی ناپیوسته می باشند).
3 فرم مخصوص معدل دانشجویان سال آخر در دفترچه ثبت نامی تائید شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی تا تاریخ  30/11/99
4 دارابودن مجوز جهت مدارک معادل (درصورتی که دارای مدارک معادل می باشید).
دارندگان مدرک معادل که شروع به تحصیل آنها در دوره های معادل ، صرفاً تا تاریخ  3/9/ 1377 باشد مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند ،
دارندگان مدرک معادل فرهنگیان که تا سال 1381 به دوره های مذکور راه یافته اند نیز میتوانند از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بهرمند شوند
و در غیر اینصورت می بایست مدرک قبولی آزمون جامع از سازمان سنجش آموزش کشور ارائه نمایند .
5 فرهنگیان متعهد خدمت در صورتیکه قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی خود نمی باشند ضروری است تصویر برابر با اصل مدرک کارشناسی و کاردانی را همراه با نامه رسمی از اداره محل خدمت خود ارئه نمایند.
6 اصل مدرک نظام وظیفه و 2 برگ تصویر آن. ( پایان خدمت، معافیت دائم،دفترچه آماده به خدمت،... )
 جهت کارمندان ادارات : معرفی نامه و تصویر حکم کارگزینی از اداره محل اشتغال
جهت افراد شاغل در نیروی نظامی و انتظامی: موافقت نامه با تحصیل ایشان از معاونت منابع انسانی نیروی نظامی و انتظامی
7 اصل شناسنامه  و 1سری تصویر کامل از صفحه اول تا صفحه توضیحات . هر سری را از صفحه اول تا توضیحات ، جداگانه منگنه نمایید.
8 اصل کارت ملی  و 2 برگ تصویر آن.
9 گزارش پذیرش غیر حضوری دانشجویان از سایت گلستان پرینت و امضا شود (گزارش 1800)
10 کد استعلام وزارت علوم از سامانه  http://estelam.msrt.ir


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر